Träffa våra lärare - Arbetsliv Asperger

KURSFÖRESTÅNDARE | ÅSA WENNSTRÖM

Jag arbetar på Arbetsliv Asperger som lärare och kursföreståndare. Mina ämnen är Arbetsliv Individ, Hälsa, Stresshantering och Kommunikation. Jag vill ge våra deltagare stöd och verktyg för att må bättre och hantera vardagen, för egen del men även i relationen med andra. Jag ser det som en livslång process.
Som pedagog tycker jag att det är viktigt att skapa goda tillstånd för lärande och utveckling. Så är det om man till exempel känner sig trygg, bekräftad och upplever tydlighet. Jag är idrottslärare, hälsopedagog och kommunikolog och har arbetat på skolan 28 år.
Jag trivs väldigt bra med att jobba på folkhögskola och möta alla dessa fantastiska människor.
Kontakt: asa.wennström@agesta.nu


Träffa våra lärare - Arbetsliv Asperger

ARBETSLIV | PETER TALME

Jag är inne på tolfte året som lärare här på Ågesta Folkhögskola. Min arbetstid delar jag mellan att undervisa på Arbetsliv Asperger där jag har ämnet Arbetsliv och samhälle samt linjen Svenska som andraspråk där jag undervisar i samhällskunskap. Jag tycker folkhögskolan är en fantastisk miljö för vuxnas lärande där deltagarna får möjlighet att studera och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Tidigare har jag arbetat och undervisat på Stockholms universitet.
Kontakt: peter.talme@agesta.nu


Träffa våra lärare - Arbetsliv Asperger

ASSISTENT | SOFIA LINDSTRÖM

Jag arbetar halvtid som assistent på vår aspergerlinje och som lärare i aspergerkunskap och mentors- och föreläsarkunskap på Arbetsliv Asperger. I mötet med deltagarna har jag en önskan att ge möjlighet till ökad självinsikt och självkänsla, att hitta strategier till att ta vara på det positiva i att ha en diagnos samt utrymme att få vara den man är.
Jag har arbetat inom AS-verksamheten på skolan i ca 12 år och jag tycker att jag har världens bästa jobb. Jag arbetar även på Aspergercenters föräldrautbildning och som föreläsare. Jag har själv AS-diagnos.
Kontakt: sofia.lindstrom@agesta.nu