Hur gör vi folkhögskoleundervisning tillgänglig för deltagare med NPF?

Under kursen får du som lärare och personal lära dig mer om NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och hur du i praktiken gör undervisning tillgänglig. Kursen ges på Ågesta Folkhögskola i Stockholm och leds av Sara Otterdahl. Sara är legitimerad specialpedagog och har många års erfarenhet av tillgänglighetsarbete på folkhögskola. Du kommer även att få möta npf-föreläsare med inifrånperspektiv som ger dig ovärderliga insikter och perspektiv. Kursen vänder sig till lärare, deltagarstödjare, skolledare och annan personal som arbetar nära deltagare på folkhögskola.


Innehåll i kursen

  • Hur påverkar NPF den vuxne deltagarens lärande?
  • Hur kan man arbeta förebyggande med tydlighet, relation och delaktighet som grund?
  • Hur gör vi undervisning tillgänglig i praktiken?
  • Vilka verktyg och hjälpmedel behöver deltagarna?
  • Hur stimulerar vi deltagare att utveckla egna studiestrategier?
  • Hur kan vi skapa en stöttande organisation på skolan, med tillgänglighetsfrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå?


21-22 oktober 2024.