Målsättning

Teoretisk och praktisk undervisning och träning
Regelbunden coaching
Missionellt fokus


VISION

Att fostra och träna ledare för uppdraget ”Jesus Till Alla” och med utgångspunkt i personens unika gåvor och talanger utrusta denne för pionjär tjänst.

SYFTE

Att genom pionjärutbildningen sprida evangeliet och utöka den kristna gemenskapen i ett efterkristet samhälle, genom att omsätta kristen lära till praktisk handling på ett sätt som når nya grupper i samhället. Att träna människor i en missionell livsstil. Att rekrytera, utbilda, upprätta och utrusta människor för tjänst och ledarskap med pionjär inriktning.


MÅL

Att träna ledare och medarbetare för uppdraget att ge ”Jesus till alla”. Att med hjälp av utbildningen förverkliga visionen att Frälsningsarmén år 2020 vill ha 10 nya pionjärprojekt samt att Frälsningsarmén vill se 100 nya lokala ledare från alla generationer och 10-12 officerare per år fram till 2020.

ÄMNEN

  • Pionjär i Guds rike
  • Evangelisation
  • Församlingsplantering
  • Att förkunna Guds ord på 2000-talet
  • Att göra lärjungar
  • Att betjäna människor i den helige Andes kraft