Träffa våra lärare

KURSFÖRESTÅNDARE | rasmus ljungberg

Jag heter Rasmus Ljungberg och är kursföreståndare för Bibelskola på distans och skolkaplan (skolpastor). Jag har studerat teologi på Göteborgs universitet och är sedan många år verksam inom Frälsningsarmén. Jag har en längtan om att människor ska få lära känna Kristus och bli utrustade för det kristna livet.
Genom bibelskolan så vill vi ge verktyg som behövs för detta. Verktyg som ger en förståelse av Bibeln på ett djupare plan och hjälper en att gå vidare i sitt lärjungaskap. Jag har en speciell förkärlek för Nya testamentet och kristendomens historia. Undervisar även i religionskunskap på allmän linje.
Kontakt: rasmus.ljungberg@agesta.nu


Träffa våra lärare

LÄRARE | KJELL SÖDERBLOM

Jag är lärare på Bibelskola på Distans, med speciellt ansvar för Påbyggnadskursen. Jag är fascinerad av Bibeln och dess stora berättelse, vilket i hög grad har lett mig till det jag håller på med. I övrigt arbetar jag även deltid som pastor i Söderhöjdskyrkan, Stockholm, och läser teologi på Örebro Teologiska Högskolas Masterprogram. Annars gillar jag naturen, speciellt om jag får syssla med flugfiske och alpin skidåkning.
Kontakt: kjell.soderblom@agesta.nu