Träffa våra lärare - Bibelskola på distans

Kursföreståndare | Rasmus Ljungberg

Jag heter Rasmus Ljungberg och är kursföreståndare för Bibelskola på distans och skolkaplan (skolpastor). Jag har studerat teologi på Göteborgs universitet och är sedan många år verksam inom Frälsningsarmén. Jag har en längtan om att människor ska få lära känna Kristus och bli utrustade för det kristna livet.
Genom bibelskolan så vill vi ge verktyg som behövs för detta. Verktyg som ger en förståelse av Bibeln på ett djupare plan och hjälper en att gå vidare i sitt lärjungaskap. Jag har en speciell förkärlek för Nya testamentet och kristendomens historia. Undervisar även i religionskunskap på allmän linje.
Kontakt: rasmus.ljungberg@agesta.nu


Träffa våra lärare - Bibelskola på distans

Lärare | Gunilla Bäcks

Jag heter Gunilla Bäcks och är bibellärare på skolan. Min examen i teologi kommer från Johannelunds teologiska högskola och gymnasielärarexamen från Uppsala universitet. Förutom bibelskolor och ledarutbildningar har jag arbetat med språk, församlingsarbete samt kristet skol-/studentarbete. Jag älskar att få vara med och bidra med redskap, sammanhang och inspiration till lärjungalivet med Jesus och få se tilliten till Honom växa. Undervisar även i engelska på allmän linje.
Kontakt: gunilla.backs@agesta.nu


Träffa våra lärare - Bibelskola på distans

Lärare | Kjell Söderblom

Jag är lärare på Bibelskola på Distans, med speciellt ansvar för Påbyggnadskursen. I övrigt arbetar jag även deltid som pastor i Söderhöjdskyrkan, Stockholm, och har läst teologi i olika omgångar på Örebro Teologiska Högskola, samt pedagogik vid Stockholms universitet.

Jag är fascinerad av Bibeln och hela dess stora berättelse. Inte minst Gamla testamentet med alla dess skiftande texter intresserar mig och min målsättning är att våra elever ska få med sig en djupare personlig förståelse av Bibeln och av dess relevans för vårt samhälle idag.
Kontakt: kjell.soderblom@agesta.nu