Målsättning

Bibelskola på distans grund vill:

  • Ge dig möjlighet att studera Bibeln.
  • Ge dig en fördjupad bibelkunskap som skapar tro och ett rikare andligt liv.
  • Ge dig en djupare förståelse för den kristna helhetssynen på människan och världen.
  • Inspirera till tjänst i kår och församling.


För vem?

Bibelskola på distans grund riktar sig till dig som vill studera Bibeln, växa i sitt lärjungaskap och lära känna Gud närmare, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten för heltidsstudier under längre tid. Minimiålder 18 år.


Hur är kursen upplagd?

Bibelskola på distans grund är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger under året. Under kurshelgerna möts alla deltagare för undervisning, gruppsamtal, gemenskap och gemensamma samlingar med bön och lovsång. Kursstart med introduktionshelg hålls på Ågesta i september. Den andra kurshelgen hålls i november. Ytterligare tre kurshelger är obligatoriska under vårterminen 2023.

Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Beräkna 10 studietimmar per vecka. Kursmaterial får du och kursuppgifter löser du via Google Classroom, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt eller delvis går på distans.

Du har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Google Classroom och telefon. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling.


Grundkurs

Grundkursen innehåller ämnena Nya Testamentet, Trons grunder och Lärjungaskap.


Påbyggnadskurs

Efter grundkursen inbjuder vi dig att läsa påbyggnadskursen med ämnena Nya Testamentet, Gamla Testamentet och Lärjungaskap.