Bibelskola på distans påbyggnad

Målsättning

Bibelskola på distans påbyggnad Stockholm vill:

  • Ge dig en gedigen förståelse för Gamla testamentet, Nya testamentets brevlitteratur samt Uppenbarelseboken.
  • Ge dig en helhetssyn på Bibeln som skapar tro och ett rikare andligt liv.
  • Inspirera till tjänst i kår och församling.


För vem?

Bibelskola på distans påbyggnad Stockholm riktar sig till dig som läst färdigt vår grundkurs och vill fullfölja den genomgång av Bibeln du påbörjat under grundkursen. Eftersom hela Bibeln inte hinns med under grundkursen blir detta år en naturlig fortsättning för dina studier på bibelskolan. Minimiålder 18 år.


Hur är kursen upplagd?

Påbyggnadskursen är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger (lördag-söndag) under året. Under kurshelgerna möts alla deltagare för undervisning, gruppsamtal, gemenskap och gemensamma samlingar med bön och lovsång. Kursstart med introduktionshelg hålls i september på Ågesta folkhögskola i södra Stockholm. Den andra kurshelgen hålls i november. Ytterligare tre kurshelger är obligatoriska under vårterminen 2024.

Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Utöver det så träffas vi för ett antal digitala lektioner och studiegrupper mellan helgerna. Kursmaterial får du och kursuppgifter löser du via Google Classroom, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt eller delvis går på distans.

Du har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Google Classroom, mail och videosamtal. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling.


Påbyggnadskurs

Påbyggnadskursen innehåller ämnena Nya Testamentet, Gamla Testamentet och Lärjungaskap.

VAD KAN JAG EFTER GENOMGÅNGEN KURS?


Du har fått grundläggande kunskap om Gamla testamentet, med speciellt fokus på berättelsen och på profeternas roll. Genomgången av Nya testamentet har slutförts och du har, enskilt och med andra studerande, reflekterat över Gamla och Nya testamentets relation. Du har tagit del av övningar för det andliga livets fördjupning.