Målsättning

Höga Kusten Internship vill:

  • Ge dig möjlighet att studera Bibeln.
  • Inspirera till tjänst i kår och församling genom praktik i en växande kår.
  • Skapa äventyr i naturen i och runt Höga Kusten-området.


För vem?

Kursen är främst riktat till dig som är i åldern 18-25, har gått ut gymnasiet och har en längtan att under 1 år vara med och tjäna i församling, studera Bibeln, växa i ditt lärjungaskap, lära känna Gud bättre, och samtidigt varva det med outdoor-äventyr av alla möjliga slag i och runt Höga Kusten.


Hur är kursen upplagd?

Kursen består av Bibelskola på distans 50% och Höga Kusten internship 50%. Bibelskola på distans är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger under året. Under dessa helger möts alla deltagare som går Bibelskola på distans för undervisning, gruppsamta l, gemenskap och gemensamma samlingar med bön och lovsång. Mellan kurshelgerna läser deltagarna i egen takt. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator.

De andra 50% av tiden kommer deltagarna att varva tjänande i Frälsningsarmén i Örnsköldsvik med outdoor-äventyr. I församlingsarbetet ingår bland annat vara med och tjäna i barn och familjearbete, gudstjänstfirande, det sociala arbetet på kåren, samt även ekumeniskt i vår stad. Detta kan till viss del formas efter deltagarens egna intressen och tidigare kunskaper. Några dagar under året kommer även att vara ”temadagar”, under dessa dagar får deltagarna undervisning inom ett specifikt relevant ämne, exempelvis lovsång & ledarskap.

Den äventyrliga delen kommer att bestå av teambuilding, vandringar, vintersporter, och liknande i Höga Kusten-området. Deltagarna kommer som en del i utbildningen att få vara med och planera dessa händelser, vilket innebär att de kommer få bidra med önskemål och idéer på vad de ska göra samt hur det ska gå till. Deltagarna kommer att bo tillsammans i kollektiv.