Träffa våra lärare - Svenska som andraspråk

ENGELSKA | ROSMARIE JAGERHOLM

Jag heter Rosmarie Jägerholm och undervisar på Allmän linje, Svenska som andraspråk. Mina ämnen på linjen är för närvarande litteratur, grammatik och engelska på grundläggande nivå. Innan jag blev lärare på folkhögskola arbetade jag som fritidspedagog inom olika verksamheter. Jag har också undervisat en del inom olika studiecirklar. När jag bestämde mig för att bli lärare föll valet på folkhögskolan, så jag har därför läst Folkhögskollärarlinjen på universitetet i Linköping. Utöver det så har jag läst engelska, svenska samt svenska som andraspråk på högskolan. Jag har själv gått ett år på folkhögskola; Vägledarutbildning i naturligt friluftsliv på Sjöviks Folkhögskola. Jag tycker att folkhögskolan är en unik skolform där du som deltagare får möjlighet att utveckla dina kunskaper i det svenska språket i en trivsam miljö.
Kontakt: rosemarie.jagerholm@agesta.nu


Träffa våra lärare - Svenska som andraspråk

SVENSKA | VIKTORIA UNNERUD WALLHAGEN

Jag arbetar som lärare och kursföreståndare på allmän linje /svenska som andraspråk. Jag är behörig lärare med lärarlegitimation för ungdomar och vuxna i ämnena svenska som andraspråk, historia, religion samt data. Innan Ågesta folkhögskola arbetade jag som högstadielärare samt på SFI. Jag brinner för mina ämnen och varierar undervisningen. Mitt fokus och engagemang ligger i att du som deltagare ska känna dig sedd. Jag vill att du ska bli inspirerad och motiverad för att klara dina studier.
Kontakt: viktoria.wallhagen@agesta.nu


Träffa våra lärare - Svenska som andraspråk

KURSFÖRESTÅNDARE / MATEMATIKLÄRARE | TINA KALLIN

Jag är utbildad förskollärare och lärare i matematik för grundskolans senare år och gymnasiet och har undervisat i matematik i allt från grundskolans åk 4 till vuxenutbildning. Tidigare har jag bland annat även arbetat som förskollärare, personlig assistent och hotellreceptionist. Jag sökte mig till Ågesta folkhögskola för att jag under flera års tid hade längtat efter att få jobba med vuxenutbildning. På folkhögskola får jag en chans att möta mina deltagare på ett närmare sätt och undervisa med större flexibilitet. Som kursföreståndare och lärare vill jag att mitt jobb ska betyda att deltagare och andra runt omkring mig får en större tilltro till sin egen förmåga. Att eventuella hinder och tidigare erfarenheter inte behöver styra livet utan att det ständigt finns nya möjligheter att nå sina mål.
Kontakt: tina.kallin@agesta.nu


Träffa våra lärare - Allmän kurs

Lärare i Historia, Samhällskunskap och IT | Alexander Amnéus

Jag arbetar på Allmän kurs som lärare i ämnena Historia och Digitalt Medborgarskap, samt Samhällskunskap på kursen; En väg till arbete - svenska för ukrainare. Jag är samhällsengagerad och brinner för lärande och utveckling. Min bakgrund från näringslivet och myndighetsvärlden, där jag arbetat med bland annat omvärldsbevakning, medie- och informationskunnighet, projektledning och vuxenutbildning, är nyttiga erfarenheter i undervisningen och ger utblick mot vår föränderliga omvärld. Ågesta folkhögskola är en av de bästa arbetsplatserna jag varit på, med engagerade och kunniga lärarkollegor, en visionär och erfaren ledning, samt fantastiska deltagare vars varierande bakgrund och dagliga lärande är inspirerande och motiverande

Kontakt: alex.amneus@agesta.nu


Träffa våra lärare - Svenska som andraspråk

NATURKUNSKAP | TIBOR HAJNAL

Undervisar i Naturkunskap. Intresserad av samhällsfrågor och naturvetenskap. Är sedan slutet på 1970-talet engagerad i miljö- energi- och på senare år även klimat-frågor. Gillar att experimentera och tar gärna miljövänlig elcykel till jobbet. Kontakt: tibor.hajnal@agesta.nu


Träffa våra lärare - Svenska som andraspråk

SAMHÄLLSKUNSKAP | PETER TALME

Jag har arbetat som lärare här på Ågesta sedan 2009. Min arbetstid delar jag mellan linjen Arbetsliv Asperger, där jag undervisar i ämnet arbetsliv och samhälle, och linjen Allmän kurs/Svenska som andraspråk där jag undervisar i samhällskunskap. Tidigare har jag arbetat och undervisat på Stockholms universitet. Folkhögskolan är en fantastisk miljö för vuxnas lärande, och inte minst en väldigt trivsam miljö!
Kontakt: peter.talme@agesta.nu


Träffa våra lärare - Svenska som andraspråk

DELTAGARSTÖDJARE | AGNETA CASTLIN

Jag arbetar som deltagarstödjare och lärare i Hälsa på Allmän linje, svenska som andraspråk. Jag finns även på internatet en kväll i veckan och ordnar olika fritidsaktiviteter. Jag ger deltagarna stöd och råd i undervisningen. Jag tycker också att det är viktigt att alla våra deltagare känner sig trygga och delaktiga i en fin gemenskap.
Kontakt: agneta.castlin@agesta.nu