Deltagarstöd

På Ågesta Folkhögskola vill vi att du ska lyckas med dina studier oavsett din studiebakgrund och/eller erfarenheter av studieframgångar och studiesvårigheter. Skolan har ett team med specialpedagog, kurator, deltagarstödjare och lärare/mentorer som finns till för att stötta dig i dina studier.

Undervisningen ges i grupp tillsammans med andra deltagare och lärarna anpassar undervisningens svårighetsgrad till deltagarna i klassen. Deltagarstödjare finns med som stöd i det vardagliga arbetet i klassrummet. De finns också med vid raster för att stötta i det sociala livet på skolan. För att lyckas med studier på folkhögskola är närvaron mycket viktigt och våra mentorer och kurator finns med och stöttar specifikt med det. Vår specialpedagog ansvarar för att det ska finnas tillgängliga program i datorerna (exempelvis talsyntes och kurslitteratur i ljudformat) samt att lärare och deltagarstödjare får handledning i hur stöd kan ges till deltagarna.

Bemötande & Motivation

Det våra deltagare brukar beskriva är det viktigaste stödet på Ågesta Folkhögskola är att man känner sig bra bemött av personal och att man känner att man kan vara sig själv. Vi arbetar aktivt med att skapa en lugn och accepterande miljö. Vi ser att många deltagare bygger upp sitt självförtroende för studier under tiden här på Ågesta Folkhögskola och att man ökar sin motivation för framtida studier och/eller yrkesliv.

Särskilt stöd & språkstöd

Läs mer om skolans handlingsplan för särskilt stöd och språkstöd.


Har du frågor?

Om du har några funderingar om deltagarstödet, kontakta vår specialpedagog Sara Otterdahl (sara.otterdahl@agesta.nu) eller kurator Sanna Särkijarvi (sanna.sarkijarvi@agesta.nu)

Specialpedagog Ågesta folkhögskola

SPECIALPEDAGOG | SARA OTTERDAHL

Jag arbetar som biträdande rektor, specialpedagog och lärare på skolan. I arbetet som biträdande rektor och specialpedagog är jag ansvarig för att skapa förutsättningar för lärande och utveckling på skolan. Med en helhetsblick för de behov som finns i undervisningsgrupper och hos deltagarna arbetar jag med att organisera och strukturera personal, lokaler, möten, teknik, specialpedagogiska anpassningar, scheman och fortbildningar. Jag undervisar även i ämnena samhällskunskap och studieteknik på allmän kurs.

Att få arbeta på en folkhögskola är en dröm för mig som specialpedagog, då det i strukturen för folkhögskolan finns tid för anpassade lärandeprocesser, vilket ger goda förutsättningar för att nå studieresultat. Att få vara med och skapa en undervisningsmiljö där relationer, gemenskap och den personliga utvecklingen är central är viktigt i mitt arbete, då detta skapar trygghet och trivsel hos deltagarna och ökar motivation för lärande.
Kontakt: sara.otterdahl@agesta.nuDeltagarstöd på Ågesta folkhögskola

KURATOR & STUDIEVäGLEDARE | SANNA SÄRKIJÄRVI

Jag jobbar som kurator och studie- och yrkesvägledare på skolan. Jag har stödsamtal med de deltagare som behöver. Jag ser över studieplaner och samtalar kring framtidsplaner. Jag tar kontakt med de deltagare som har hög frånvaro och vi försöker tillsammans hitta åtgärder för att skolan ska fungera.

Jag brinner för att vår skola ska vara en plats där alla känner sig trygga och där man får vara den man är, att skolan ska vara en plats dit man vill komma.
Kontakt: sanna.sarkijarvi@agesta.nuDeltagarstödjare på Ågesta folkhögskola

DELTAGARSTÖDJARE | SOFIA LINDSTRÖM

Jag arbetar halvtid som deltagarstödjare på vår Aspergerlinje och som lärare i Aspergerkunskap och mentors- och föreläsarkunskap på Arbetsliv Asperger. I mötet med deltagarna har jag en önskan att ge möjlighet till ökad självinsikt och självkänsla, att hitta strategier till att ta vara på det positiva i att ha en diagnos samt utrymme att få vara den man är.
Jag har arbetat inom AS-verksamheten på skolan i ca 12 år och jag tycker att jag har världens bästa jobb. Jag arbetar även på Aspergercenters föräldrautbildning och som föreläsare. Jag har själv AS-diagnos.
Kontakt: sofia.lindstrom@agesta.nuDeltagarstödjare på Ågesta folkhögskola

DELTAGARSTÖDJARE | AGNETA CASTLIN

Jag arbetar som elevdeltagarstödjare och lärare i Hälsa på Allmän linje, svenska som andraspråk. Jag finns även på internatet en kväll i veckan och ordnar olika fritidsaktiviteter. Jag ger deltagarna stöd och råd i undervisningen. Jag tycker också att det är viktigt att alla våra deltagare känner sig trygga och delaktiga i en fin gemenskap.
Kontakt: agneta.castlin@agesta.nuDeltagarstödjare på Ågesta folkhögskola

DELTAGARSTÖDJARE | MARIA OLSSON

Jag heter Mia och är deltagarstödjare på allmän linje. Jag har arbetat på skolan sedan 1995. Som deltagarstödjare ger jag stöd innan och under lektionerna. Ibland arbetar jag även i köket. Det jag tycker är viktigast i min roll är att få deltagarna att känna sig trygga och få studiemotivation. Jag har utbildning inom äldrevården. På min fritid tycker jag om att träna, umgås med familjen och resa.
Kontakt: maria.olsson@agesta.nuDeltagarstödjare på Ågesta folkhögskola

DELTAGARSTÖDJARE | ERIK LINDE

I vårt team av deltagarstödjare bidrar jag med socialt och pedagogiskt stöd på Ågesta folkhögskolas allmänna linje. Jag tjänstgör även som deltagarstödjare på en av skolans särskilda kurser: Arbetsliv Asperger Autismspektrum.
Jag har studerat arkeologi på Södertörns högskola och är intresserad av bland annat historia, etnologi, språk och musik. Jag har gedigen erfarenhet från kultur- och underhållningsbranschen som frilansande musiker och har arbetat med musik- och ljudteknik. Dessutom har jag varit egenföretagare och digitaliserat ljud, foto och film till företag och privatpersoner.
Kontakt: erik.linde@agesta.nu