Allmän KURS

Allmän kurs ger dig samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola.
→ läs mer


Väx med musik

Väx med musik ger dig samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola och samtidigt utöva din passion för musik.
→ läs mer

Svenska som andraspråk

För dig som har godkänt SFI D eller SAS Grund och behöver utveckla dina kunskaper i svenska språket och vid behov få behörighet för vidare studier. På Svenska som andraspråk vill vi ge deltagarna allmänbildning, ökad självkänsla, ökat självförtroende och ökade ämneskunskaper.
→ läs mer

Musiklinjen Klassisk

Klassisk linje är för dig som utövar musik med klassisk inriktning. Vi erbjuder undervisning på samtliga instrument samt sång.
→ läs mer

Musiklinjen Afro

Musiklinjens Afroamerikanska gren riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i afroamerikansk musiktradition.
→ läs mer

Musiklinjen - TILLVAL college

Collegeåret är en unik studiegång där du studerar musik i folkhögskolemiljö med högskolans resurser.
→ läs mer

Väx med musik

För dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och vill få behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola och samtidigt utöva din passion för musik.
→ läs mer

Konst & Hantverk

För dig som vill få en unik möjlighet till eget skapande och utveckla dina förmågor med den kreativa processen i fokus.
→ läs mer

Asperger Arbetsliv/Info

Arbetsliv/Information vänder sig till dig som har diagnosen AS och vill lära mer om arbetslivet eller informera om Asperger.
→ läs mer

Bibelskola på Distans

Bibelskola på distans riktar sig till dig som vill studera bibelkunskap och närliggande ämnen, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten för heltidsstudier under längre tid.
→ läs mer

Pionjärutbildning

Att fostra och träna ledare för uppdraget ”Jesus Till Alla” och med utgångspunkt i personens unika gåvor och talanger utrusta denne för pionjär tjänst.
→ läs mer