Målsättning

Bibelskola på distans vill:

  • Ge dig möjlighet att studera bibeln.
  • Ge dig en fördjupad bibelkunskap som skapar tro och ett rikare andligt liv.
  • Ge dig en djupare förståelse för den kristna helhetssynen på människan och världen.
  • Inspirera till tjänst i kår och församling.


För vem?

Bibelskola på distans riktar sig till dig som vill studera bibelkunskap och närliggande ämnen, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten för heltidsstudier under längre tid. Minimiålder 18 år.


Hur är kursen upplagd?

Grundkursen är en halvfartskurs med fyra kurshelger under året. Kursstart med introduktionshelg hålls på Ågesta i september. Den andra kurshelgen hålls i november. Ytterligare två veckohelger är obligatoriska under vårterminen 2018. Datum får du i kallelsen till kursen.

Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Beräkna 10 studietimmar per vecka. Kursmaterial får du och kursuppgifter löser du via Google Classroom, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt eller delvis går på distans.
Du har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Google Classroom eller telefon. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling.


Grundkurs

Grundkursen innehåller ämnena Nya Testamentet, Trons grunder och Lärjungaskap.


Påbyggnadskurs

Efter grundkursen inbjuder vi dig att läsa påbyggnadskursen med ämnena Nya Testamentet, Gamla Testamentet och Lärjungaskap.