- Vi har ett fåtal platser kvar -

- Ansökan öppen till 6 april -


ALLMÄN - HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

För dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och vill få behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola.
→ ansökan Allmän kurs

ALLMÄN - VÄX MED MUSIK

För dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och vill få behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola och samtidigt utöva din passion för musik.
→ ansökan Väx med Musik

ALLMÄN - SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

För dig som har godkänt SFI D eller SAS grund, behöver utveckla dina kunskaper i svenska språket och vid behov få behörighet för vidare studier.
→ ansökan Svenska som andraspråk