Saknar du gymnasiekompetens?

Allmän kurs ger dig samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du som saknar gymnasieutbildning kan på så sätt skaffa dig grundläggande behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola.


Målsättning

På Allmän kurs vill vi ge deltagarna allmänbildning, ökad självkänsla, ökat självförtroende och ökade ämneskunskaper som en god grund för fortsatta studier, arbete och ett gott liv.

Hur är kursen upplagd?

Vi upprättar individuella studieplaner för att kunna möta den enskildes studiebehov och strävar efter att ha små undervisningsgrupper. Vi har även assistenter som ger extra stöd till dem som behöver.

Behörighetsgivande ämnen

Följande gymnasiegemensamma ämnen kan du läsa hos oss för att få behörighet till högskolan:

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

 • Utöver de gymnasiegemensamma ämnena erbjuder vi studier i ämnen som behövs för att komma in på högskoleutbildningar som kräver särskild behörighet:

 • Matematik 2b
 • Naturkunskap 1b
 • Samhällskunskap 2
 • Historia 1b
 • Engelska 7


 • Övriga obligatoriska ämnen

 • Hälsa
 • Digitalt medborgarskap
 • Dessutom ingår studiebesök/fältstudier, temadagar tillsammans med skolans övriga kurser.

   

  VALFRIA ÄMNEN

 • Skapande
 •