Väx med musik

För dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och vill få behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola och samtidigt utöva din passion för musik.

Ansök Digitalt
Ansökningsblankett
Prospekt

Svenska som andraspråk

För dig som har godkänt SFI D eller SAS Grund, behöver utveckla dina kunskaper i svenska språket och vid behov få behörighet för vidare studier.

Ansök Digitalt
Ansökningsblankett
Prospekt

Bibelskola på Distans

Bibelskola på distans riktar sig till dig som vill studera bibelkunskap och närliggande ämnen, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten för heltidsstudier under längre tid.

Ansök Digitalt
Ansökningsblankett
Prospekt

Pionjärsutbildning

Att fostra och träna ledare för uppdraget ”Jesus Till Alla” och med utgångspunkt i personens unika gåvor och talanger utrusta denne för pionjär tjänst.

Ansök Digitalt
Ansökningsblankett
Prospekt